Voorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving
Boeken van onze vakanties kan zowel telefonisch als via de website, zowel telefonische als digitale boekingen zijn bindend. Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een boekingsbevestiging, welke per mail aan u wordt verzonden. Camping Hebalm raadt u aan goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, die indien u outdooractiviteiten onderneemt ook bergsporten dekt.

2. Betaling
a) Campinng Hebalm hanteert een aanbetaling van 30% van de reissom. De aanbetaling dient binnen 8 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te zijn voldaan.
b) Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan.
c) Een boeking gemaakt binnen 4 weken voor vertrek, dient de volledige reissom binnen 8 dagen te worden voldaan.
d) Indien de betaling 2 weken voor vertrek nog niet ontvangen is, dan is Camping Hebalm gerechtigd de boeking te annuleren en de annuleringsbepalingen te hanteren, conform artikel 6.

3. Reisduur
De reisduur is vermeld in nachten.

4. Reisdocumenten
Iedere boeker/deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig reisdocument, hetzij een ID-kaart of paspoort. Alle kosten die voortvloeien uit het niet hebben van een geldig reisdocument komen voor kosten van de gast.

5. Reisbescheiden
Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt u van ons een mail om online in te checken.

6. Annulering en omboeking door deelnemer
Het annuleren van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk (per post of per Email), waarbij de datum van de poststempel geldt als annuleringsdatum. Bij het annuleren van de overeenkomst wordt door Camping Hebalm de onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht:

 1. Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling; 
  B. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom; 
  C. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom; 
  D. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
  E. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom; 
  F. Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom

7. In de plaatsstelling
Indien een gast is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden: 

a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht. 
c) de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaatsstelling. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele extra kosten veroorzaakt door de vervanging.